SFD Prep Meeting @ Texus August 29 2012

From FOSS Nepal Community Wiki
Jump to: navigation, search

College Name: Texus Int’l College.

Location: Mitrapark Chabahil.

Time: 10 A.M. 29 August 2012.

 • Total Participants:
 1. Somlal Tamang
 2. Sudip Rijal
 3. utshab chalise
 4. Priyanka Shrestha
 5. Maheshwor Shrestha
 6. Prakash Mainalai
 7. Gaurav Nepal
 8. Bhola Adhikari
 9. Yugal Dahal
 10. Arjun Shrestha
 11. Dinesh Pant
 12. Kshitiz Ashikari
 13. Omkar Basnet
 14. Prabin Khadka
 15. Sujan Vaidhya
 16. Dhiraj Lama
 17. Dipak Sai
 18. Tsering Hyolmo
 19. Prakash Tamang
 20. Ashish Gautam
 21. Amex Basnet
 22. Hempal Shrestha
 23. Prakash Neupane


Here is the team that students conformed to work at:

 • media Relation
 1. Dinesh Pant
 • College Coordination
 1. Dinesh Pant
 2. Kshitiz Ashikari
 3. Omkar Basnet
 4. Prabin Khadka
 5. Sujan Vaidhya
 6. Dhiraj Lama
 7. Prakash Tamang
 8. Ashish Gautam
 • Event Coordination
 1. Dinesh Pant
 2. Ashish Gautam
 3. Kshitiz Ashikari
 4. Omkar Basnet
 5. Prabin Khadka
 6. Sujan Vaidhya
 7. Tsering Hyolmo