SFD2013:Orientation@ Sagarmatha College of Science and Technology

From FOSS Nepal Community Wiki
Jump to: navigation, search

Name of Speakers

 1. Prabin Gautam
 2. Prakash Neupane
 3. Hempal Shrestha
 4. Subir Pradhanang
 5. Surit Aryal

Name of Participants

 1. Puja Jha
 2. Pusmita Shrestha
 3. Angila Rana
 4. Dambar Kr. Limbu
 5. Suraj Rai
 6. Anup Poudel
 7. Akrish Dhakal
 8. Chiran Rayamajhi
 9. Milan Titaju
 10. Buddhi Raj Tuladhar
 11. Puskar Raj Pokharel
 12. Ramesh Gautam
 13. Kishor Chalise
 14. Toshak R, Upreti
 15. Ganga Subba
 16. Ishwor Gurung
 17. Arjun Shrestha